Benefiční aukce


Maratonský obraz 2019
"Desátý kilometr"

Jindřich Josef Turek

BENEFIČNÍ AUKCE - KLIKNI ZDE
(aukce ukončena volbou "Kup hned")  

Aktualizace z 21. 6.: Benefiční aukce byla předčasně ukončena, protože jeden z účastníků využil práva volby "Kup hned" a získal nabízený maratonský obraz nabídkou daru pro Hospic Sv. Jiří ve výši 10 tis. Kč.

Informace k maratonskému obrazu: Autorem letošního maratonského obrazu, který "poběží" celou trasu Poutního maratonu na zádech některých z jeho účastníků a který se bude dražit ve prospěch Hospice Sv. Jiří, je chebský kronikář pan Jindřich Josef Turek. Tématem obrazu je poutní místo Maria Loreto, na které účastníci Poutního maratonu dorazí na 10. kilometru. Velikost obrazu je 42 x 30 cm, technika malby akvarel.

Informace k benefiční aukci: Veškerý výtěžek z benefiční aukce letošního maratonského obrazu bude použit na provoz mobilního Hospice Sv. Jiří na Chebsku. Aukce probíhá od 19. května 2019 do úterý 2. července 2019 do 23:55 hod. (termín je oproti údaji v popisu aukce změněný). Přihazovat můžete na aukčním portále Auktiva.cz (pro přihazování je nutné se na tomto portále zaregistrovat). Přihazovat můžete buď po doporučených částkách, nebo i skokově. V případě skokového příhozu je však systém nastaven tak, že za vás automaticky přihazuje po malých částkách, až do Vámi nastavené částky vašeho skokového příhozu. Obraz je možné získat okamžitě příhozem rovným či vyšším 10.000 Kč (stalo se, proto byla aukce v pátek 21. 6. předčasně ukončena). Bankovní spojení pro převod vašeho příspěvku a další informace k aukci naleznete na aukčním portále Auktiva.cz.

Kopie obrazu: Všichni, kdo se aktivně benefiční akce zúčastní, i když obraz nevydraží, mají právo za finanční příspěvek v jimi svobodně určené výši získat kvalitní fotokopii maratonského obrazu (pokud se o ni po skončení aukce přihlásí mailem na maraton@farnostcheb.cz). 

BENEFIČNÍ AUKCE - KLIKNI ZDE (aukce ukončena volbou "Kup hned")