Organizační pokyny

REGISTRACE A MĚŘENÍ ČASU: Je vhodné se registrovat předem, pomocí elektronického formuláře. Osobní registrace (kde budete rychleji odbaveni, když se registrujete předem) je pak otevřena v sobotu 22. 6.2019 od 7:00 před chrámem sv. Mikuláše a Alžběty a s přestávkou na slavnostní start (8:45 - 9:45) bude pak pokračovat v budově fary až do 12:00. Osobní údaje, délku trati a způsob přesunu si v pasu poutníka, který obdržíte při registraci, vyplňte sami, stejně tak jako příslušný čas a výši příspěvku na benefiční účel akce (Hospic Sv. Jiří). V cíli si nechte pas potvrdit. Na všech občerstvovačkách bude k dispozici razítko, kterým si nechte orazit příslušně označené místo tohoto pasu.

STARTOVNÉ, DOBROVOLNÉ PŘÍSPĚVKY A AUKCE: Startovné 50 Kč (určené na částečné pokrytí organizačních nákladů) a vaše dobrovolné příspěvky na účel benefice (podpora služeb Hospice Sv. Jiří v Chebu) můžete odevzdat při registraci, nebo je můžete zaplatit převodem. Na požádání a při uvedení adresy vám pak můžeme zaslat potvrzení o daru. Maratonský obraz je letos od chebského kronikáře Jindřicha Turka, bude dražený v benefiční aukci (viz sekce Aukce).

Hospic Sv. Jiří můžete podpořit také skrze dárcovské výzvy našich ambasadorů (případně přímo na projektu Podpora služeb mobilního Hospice Sv. Jiří). 

Hospic vaši podporu přivítá samozřejmě i později po akci převodem vašeho příspěvku na číslo účtu Farní charity Cheb, číslo účtu: 220699597; kód banky: 0300, variabilní symbol: 2303; zpráva: HOSPIC, IBAN pro mezinárodní převod: CZ88 0300 0000 0002 2069 9597; BIC (SWIFT): CEKOCZPP

ZNAČENÍ TRASY: Podrobný itinerář celé trasy najdete v poutnickém pasu, který obdržíte při registraci. Trasa je značena barevným logem Poutního maratonu přilepeným na sloupech či stromech a na některých místech označena barevnými šipkami na zemi ukončenými písmenem M.

ZAHÁJENÍ A START: Poutní maraton bude slavnostně zahájen v 9 hodin v Chrámu sv. Mikuláše a Alžběty zdravicemi a organizačními pokyny. Přímo v chrámu následuje běžecká rozcvička Miloše Škorpila a start "centimaratonu" (setina maratonu) kolem chrámu. Na trasu vlastního maratonu se můžete vydat kdykoli po registraci. Ostrý start v 9:30 před kostelem bude pro všechny kategorie společný (ve vlnách startujících bezprostředně po sobě budou vypuštěny jednotlivé kategorie).

POUTNÍ MIKROBUS: Pokud budou zájemci, v 11:00 bude na poutním místě Maria Loreto (10. km trasy) připraven mikrobus, který odveze účastníky zpět do Chebu. Podobně bude mikrobus k odvozu účastníků do Chebu připraven také ve 12:30 ve Waldsassenu, na náměstí před bazilikou (21. km trasy).

VÝSTUP NA VĚŽE: Součástí všech tras Poutního maratonu (ale i jako samostatná "trasa" po celý den) je výstup na věže chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (vstup je od 9:30 do 18:00 pro účastníky Poutního maratonu zdarma).

ÚSCHOVA VĚCÍ: Osobní věci je možné si uschovat na faře (Kostelní nám. 15, naproti kostelu), v místnosti za farním sálem.

PŘÍVĚS NA KOLA: Přívěs na kola ani poutní autobus jedoucí po celé trase letos nebude (!!!).

OBČERSTVENÍ: Občerstvovacích stanic bude sedm: začátek šlapanské cyklostezky (4,5 km), Maria Loreto (11 km), Mammersreuth (14,5 km), Waldsassen bazilika (21,1 km), Kappl (25,5 km), Buchbrunnen (30 km) a Zelená hora pod Bismarckovou rozhlednou (35 km). Všude bude k dispozici pitná voda (pro běžce také iontové nápoje) a (v omezené míře - zvláště pro běžce a děti) rozinky, čokoláda, ovoce a další sladkosti. Na všech občerstvovačkách bude k dispozici malá lékárnička (náplasti na puchýře apod.).

V cíli pak můžete využít občerstvení (pití, polévka), hygienu (WC, sprchy).

BEZPEČNOST: Maraton probíhá za plného silničního provozu. Každý je povinen dodržovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů či Policie. Trasu všichni absolvují na vlastní nebezpečí. Děti mohou jakoukoli trasu absolvovat jen v doprovodu dospělého. Trasu neuzavíráme a nekontrolujeme, zda se všichni vrátí do cíle. Ocitnete-li se však v nouzi, použijte některé z níže uvedených čísel.

KONTAKTY: Kdybyste cokoli potřebovali (třeba se ztratili na trati nebo nestačili odjezd poutního mikrobusu), volejte koordinátorku Zdeňku Hulínskou (775 977 193), případně ředitelku Farní charity Cheb Evu Kolafovou (731 619 729). Při vážném úraze samozřejmě ihned 155 nebo 112 (tísňové volání i v Německu).